AVG vereisten: Traceren, Beheren, Beveiligen en Rapporteren
Privacy-verplichtingen en veiligheidswaarborging
Traceren

Het zichtbaar maken van alle persoonsgegevens binnen jouw bedrijf met de locaties waar deze zich bevinden.

Beheren

Het inzichtelijk maken van de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt en van de manier waarop deze toegankelijk zijn.

Beveiligen

Het nemen van veiligheidsmaatregelen om kwetsbaarheden en gegevensinbreuken te voorkomen, te traceren en aan te pakken.

Rapporteren

Het reageren op verzoeken omtrent gegevens, rapporteren van gegevensinbreuken en beschikbaar stellen van de vereiste documentatie.

Wij denken met u mee
Algemene Verordening Gegevens bescherming
U bent verplicht te voldoen aan de AVG-wet
Privacy is overal, het is actueel en het gaat iedereen aan. Of je nu zelf persoonsgegevens achterlaat of de gegevens van anderen verwerkt. Wij zijn allemaal gehecht aan onze persoonsgegevens. Toch delen we persoonsgegevens steeds vaker zowel bewust als onbewust. Onze gegevens worden opgeslagen en gebruikt, gedeeld of verkocht. Zijn deze gegevens dan wel goed beschermd? De nieuwe Europese wetgeving zorgt voor een betere bescherming van persoonsgegevens: privacyregels worden strenger en mensen krijgen meer privacyrechten. De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG) óók voor uw organisatie !
De Europese wet
Voldoen aan de AVG is geen wens, maar een verplichting
De Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers krijgen ermee te maken, ook ZZP’ers en MKB. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Ook als u niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet u ze als privacygevoelig behandelen. U krijgt al met de AVG te maken door het versturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Doordat wij beiden zijn opgegroeid in de binnenvaart, weten wij precies wat er speelt en kunnen wij de AVG-documentatie toespitsen op uw binnenvaartonderneming. Wij begrijpen dat u geen tijd en misschien ook geen zin heeft om alles over de AVG wetswijziging uit te zoeken. Daarom helpen wij u graag.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 

 

Eenvoudige stappen, snel resultaat
Onze werkwijze is eenvoudig, neem contact met ons op.
Wij controleren
Wij adviseren
Wij leveren aan
Website controleren 35%
AVG-teksten aanpassen 55%
Maatwerk opleveren 82%
Updaten gegevens 100%
Iedere klant is speciaal

Onze expertise zorgt voor tevreden klanten.

Doordat wij beiden zijn opgegroeid in de binnenvaart, weten wij precies wat er speelt en kunnen wij de AVG-documentatie toespitsen op uw binnenvaartonderneming.

Wij begrijpen dat u geen tijd en misschien ook geen zin heeft om alles over de AVG wetswijziging uit te zoeken.
Daarom helpen wij u graag.

Moet ik voldoen aan de AVG-wet ?
De regels zijn:
De Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers krijgen ermee te maken, ook ZZP’ers en MKB. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet.  Ook als u niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet u ze als privacygevoelig behandelen. U krijgt al met de AVG-wet te maken door het versturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Of het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten (zoals adres, e-mailadres of telefoonnummers) of personeelsinformatie.
Team met kennis & kunde
Beiden zijn opgegroeid in de binnenvaart, weten precies wat daar speelt en kunnen de AVG-documentatie toespitsen op uw binnenvaartonderneming.